6. Informačný panel – Živočíšstvo

Živočíšstvo

Tok Malého Dunaja vytvára rôznorodé podmienky pre život rýb. V rieke žije okrem bežných, aj viacero vzácnych druhov rýb, napríklad, hrúz fúzatý, hrebenačka vysoká, kolok vretenovitý, lopatka dúhová. Rybári najčastejšie ulovia jalca, mrenu, vzácnejšie aj veľkého sumca. 

Okrem rýb vo vode žijú početné populácie obojživelníkov, z ktorých sú zastúpené najmä skokany zelené a skokany štíhle. Na okolitých stromoch a vegetácii je pri troške šťastia možné zhliadnuť aj rosničku zelenú. Vhodné podmienky na svoj život tu našiel aj mlok dunajský.

Najlepšie pozorovateľné počas plavby sú vtáky. Na vodnej hladine môžeme bežne pozorovať kačicu divú, lysku čiernu, labuť veľkú a vzácne najmä v čase ťahu, aj hus divú. Na okolitých stromoch sedia volavky popolavé a beluše veľké, prípadne i čierno sfarbené kormorány veľké. Na niektorých stromoch majú kormorány aj svoje nocoviská – miesta, kde sa v letnom období zhromažďujú a prenocujú. V korunách stromov je možné pozorovať typické hniezda kúdeľničky lužnej.

Na brehu sú dobre pozorovateľné prejavy činnosti bobra európskeho, ktorý sa v posledných rokoch opätovne rozšíril na miesta, kde bol koncom 19. storočia vďaka nadmernému lovu vyhubený. Bobor sa živí kôrou stromov. Pomocou silných zubov dokáže obhrýzť a následne zvaliť aj veľký strom. Zvalený strom využíva nielen na stavbu svojho príbytku, ale najmä obžiera kôru z mladých konárov.

Okrem bobra žije na brehoch i dravá vydra riečna a nepôvodná ondatra pyžmová.

49-bobor-01
Bobor Európsky
kačica divá - živočíšstvo
Kačica Divá