1. Informačný panel – Vodný mlyn Tomášikovo a Hlavové vŕby

Vodný mlyn Tomášikovo

Kolový mlyn v Tomášikove na juhozápadnom Slovensku je jedným z mála pôvodných zachovaných vodných mlynov na Slovensku so spodným náhonom. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. 

kolovy mlyn
Vodný mlyn Tomášikovo

Mlyn sa nachádza asi 2 km západne od obce Tomášikovo na Malom Dunaji pri sútoku so Suchým potokom. Postavil ho v roku 1893 mlynár János Maticza. Posledná väčšia oprava a modernizácia mlyna sa uskutočnila v roku 1940. V mlyne sa mlelo až do roku 1960. V roku 1982 bol mlyn obnovený a upravený ako expozícia Vlastivedného múzea v Galante.

Budova mlyna so šindľovou strechou a veľkým lopatkovým hnacím kolesom na podzemnú vodu je postavená na pilieroch z agátového dreva a je dodnes funkčná. Má inštalovaný pôvodný interiér s pôvodným mlynárskym náradím. Z brehu je prístupná drevenou lávkou so zábradlím.

Mlyn sa nachádza v krásnom prostredí lužného lesa na obľúbenej vodáckej trase. V blízkosti mlyna je možné kotviť v prípade splavu rieky, prípadne táboriť s možnosťou kúpania.

Hlavové vŕby

Na tunajšom brehu Malého Dunaja rastie porast starých tzv. hlavových vŕb. Názov je odvodený z tvaru kmeňa, ktorý je v hornej časti rozšírený a vyrastajú z neho početné konáre. Takýto tvar je výsledkom dlhoročného orezávania konárov v zimnom období. Najčastejšie sa na orezávanie používa vŕba biela a vŕba košikárska. Orezané konáre sa v minulosti využívali na stavbu príbytkov, ale najmä na výrobu pletených košov a iných predmetov.

Hlavové vŕby sú významným krajinárskym prvkom v kultúrnej krajine. Ich hlava, alebo rôzne dutiny sú častým miestom hniezdenia mnohých druhov vtákov, či miestom rozmnožovania hmyzu. V prachu, ktorý sa v hornej časti kmeňa počas mnohých rokov usadil, môžu rásť mnohé druhy rastlín. Aj na vŕbach v okolí si môžete všimnúť vyrastať niektoré byliny alebo kroviny, napríklad bazu čiernu.

hlavové vrby 1
Vŕba
hlavové vŕby
Vŕba