5. Informačný panel – Rastlinstvo

Rastlinstvo

V pomaly tečúcich častiach toku rieky je možné v letnom období obdivovať okrúhle plávajúce listy a žlté kvety vzácnej leknice žltej. Na brehoch v jarnom období kvitne chránený kosatec žltý. Pri brehu a na plytčinách vytvárajú rozsiahle porasty trsť obyčajná, pálka veľká, či vysoké ostrice.

Na brehoch a v okolitom lužnom lese sa okrem pôvodných, často zákonom chránených, vyskytujú aj nepôvodné invázne druhy rastlín. Najviac rozšírené sú zlatobyľ kanadská a astra kopijovitá. Významné sú i porasty pohánkovca českého. V topoľových monokultúrach sa stále viac začína uplatňovať severoamerický javorovec jaseňolistý, ktorý sem prenikol z mestského prostredia. Tieto rastliny sú nebezpečné pre miestne ekosystémy, pretože vytláčajú pôvodné druhy rastlín a živočíchov z ich prirodzených stanovísk.

leknica žltá - rastlinstvo
Leknica Žltá
kosatec žltý - rastlinstvo
Kosatec Žltý