5. Növényvilág

Növényvilág

A nyári időszakban a folyamvidék lassú folyású részein megcsodálható a ritkaságnak számító sárga tavirózsa kerek, úszó leveleivel és virágaival. A vízparton tavasszal nyílik a védett sárga nőszirom. A partnál és a sekélyebb vízfelületnél terjedelmes növényállományt képez a közönséges nád, a gyékény, ill. a zsombéksás.

A parton és a környező ártéri erdőben az őshonos, gyakran törvényileg védett növényvilág mellett előfordulnak nem őshonos, invazív növényfajok. A legelterjedtebbek a kanadai aranyvessző és a lándzsás őszirózsa. Jelentős még továbbá a cseh óriáskeserűfű-állomány. A nyárfás monokultúrákban egyre jobban előtérbe kerül az észak-amerikai kőrislevelű juhar, amely a városi környezetből tört utat magának e vidékre. Ezek a növények ártalmasak a helyi ökoszisztémákra, ugyanis kiszorítják az őshonos növény- és állatvilágot természetes élőhelyükről.

leknica žltá - rastlinstvo

kosatec žltý - rastlinstvo