2. Kis-Duna

Kis-Duna, jellegzetes síksági folyó

A Kis-Duna 126,6 km hosszan folyik a Csallóköz, Európa legnagyobb folyami szigetrendszerének északi szélén.A leghosszabb és a legnagyobb baloldali Duna-ág, mely Pozsony alatt Vereknyénél ágazik ki a főágból. Dunahidas község után az eredeti medrében, 3O-5O méter közötti szélességben a környék ártéri erdőitől és számos meandertől övezve folyik tovább.Gútánál folyik bele a Vág folyóba, majd Komáromnál a Dunába ömlik. A vízfelszín 3173 km2, a hozzávetőleges vízhozam Nádszeg községénél 31, 681 m3/s. (2OO8)A Kis-Duna legnagyobb melléfolyója a Fekete-víz. További nagyobb mellékfolyói a Dudvág és a Tőkési-ág.

Maly dunaj
Kis-Duna

A Kis-Duna – A Duna szárazföldi deltája

Magyarország területén a Mosoni-Dunával együtt a Kis-Duna részét képezi a Duna szárazföldi deltájának. A folyó hatalmas hordalékkúpot kialakítva Szörényvártól Komáromon át húzódik, elhagyva a Dévényi-kaput a Duna völgyének szűk szakaszát alakította ki a Kis-Kárpátokban.

A vízáramlás sebességének a csökkenése, illetve a terület jellegzetes tektonikus mozgás eredményezte süllyedésével homok, agyag és kavics rakódott le.A felgyülemlett hordalék hatására a folyó több helyen is elágazódik, s a folyó mentén ősmeanderek is megfigyelhetők. A Duna leghatalmasabb mellékágai a Mosoni-Duna és a Kis-Duna.

unnamed
A Duna hordalékkúpjának és mellékágainak keresztmetszete

 

A Kis-Duna természeti értékei és védelme

A Kis-Duna a Csallóköz északi részének természetes határát képezi. Csallóköz a legnagyobb ivóvízkészlettel rendelkezik. A folyómedret körülvevő terület természetvédelmi szempontból egyedülálló.Nagyon fontos a vizek védelme, s a vízminőség megtartása, hisz számtalan halfaj számára jelent otthont a Kis-Duna. A vízminőség a 2O. század 7O-es éveitől kezdve javul.Több község is található a Kis-Duna mentén: Gúta, Várkony, Dunahidas, Éberhárd, Tőkésisziget, Jóka, Eperjes, Nádszeg, Fél. A víz szennyezettsége a lakott területeken magasabb, mely a megemelkedett kén, kloridok szintjében és nitrátszintben figyelhető meg. A leggyakoribb szennyeződés mikrobiológiai eredetű.

 

A Kis-Duna kihasználása

A Kis-Duna az utolsó olyan helyek közé tartozik Európában, ahol megtalálhatók a vízimalmok, melyek idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bírnak. Dunatőkésen, a Kis-Duna egyik folyóágán található az a cölöpös vízimalom, mely 192O-ban épült,s melyet 1942-ben helyeztek működésbe. Jókán is találhatunk cölöpös vízimalmot, mely Közép- Európában egyedülálló. 1993-ban felújították, s benne múzeum található. A Kis-Duna alkalmas a szabadidős tevékenységekre.

IMG_2745

Népszerűek a vízisportok, mint például a kenusport, búvárkodás, halászat. Az evezés különleges élményt nyújt azok számára, akik szeretnének elmenekülni a nagyváros zajától, a megterhelő hétköznapokat hátra szeretnék hagyni.